Kadastriniai matavimai

Žemėlapių apipavidalinimas

Žemėlapio lape braižomas koordinačių (kilometrinis) tinklas, rėmelis apipavidalinamas. Apatinio kairiojo trapecijos kampo viršūnės geografinės koordinatės (platuma ir ilguma) — 55°30′ ir 37°45′. Horizontalios linijos abscisė kilometrais — 6154. Prie kitų linijų skaičius 61 nerašomas. Skaičius 7422 rodo, kad 7-oje zonoje vertikalios linijos ordinatė 422 km (nutolusi nuo ašinio meridiano vakarus 78 km). Palei išorinį rėmelį yra juodos ir baltos juostelės, kurių ilgis lygus geografinės ilgumos arba platumos vienai minutei.

Kad būtų patogu naudotis žemėlapiais dviejų zonų sandūroje, žemėlapių lapuose iš vakarinės zonos pusės per 0,5° geografinės ilgumos nuo bendro dviem zonoms meridiano braižomas dvigubas koordinačių tinklas. Rytinėje gretimos zonos pusėje žemėlapių lapuose koordinačių tinklas parodomas tiktai brūkšneliais tarp išorinio ir vidinio rėmelių

Už rėmelio lapo viršuje rašoma jo nomenklatūra ir nurodoma, kad žemėlapis sudarytas 1942 m koordinačių sistemoje. Lapo apačioje rašomas skaitmeninis mastelis, braižomi tiesinis ir polinkio masteliai bei nurodoma magnetinė deklinacija sudarant žemėlapį. Užrašomas magnetinės deklinacijos metinio kitimo dydis, vidutinis meridianų artėjimo kampas, nurodoma, kokia medžiaga naudojantis sudarytas žemėlapis bei jo parengimo metai ir kt.

Linijų orientavimas

Linijos pasaulio šalių atžvilgiu orientuojamos pagal azimutą arba direkcinį kampą.

Yra astronominių, geodezinių ir magnetinių azimutų.

Astronominiu linijos bet kokiame jos taške azimutu vadinamas kampas, kurį sudaro šiaurinis astronominio meridiano, einančio per tą tašką, galas su linija. Jis atskaičiuojamas nuo meridiano laikrodžio rodyklės judėjimo kryptimi ir kinta 0— 360°. Yra tiesioginis (A) ir atvirkštinis (A’) azimutas.

Pažymėjus ant tos pačios linijos bc tašką mi ir išvedus per jį meridianą, tiesioginis linijos azimutas bus Ai. Kadangi meridianai nelygiagretūs, tai ir skirtinguose linijos taškuose azimutai bus nevienodi.

Astronominis linijos azimutas randamas iš astronominių matavimų.

Geodeziniu linijos bet kokiame jos taške azimutu vadinamas kampas, kurį sudaro šiaurinis geodezinio meridiano, einančio per tą tašką, galas su linija.

Geodezinis azimutas gaunamas pataisius astronominį azimutą dėl normalės nuokrypio nuo svambalo linijos.

Yra ir kitas būdas linijos azimutui rasti. Jis pagrįstas žemės magnetinėmis savybėmis.

Laisvai pakabinta ant vertikalios adatėlės magnetinė rodyklė dėl žemės magnetinio lauko įtakos kiekviename žemės paviršiaus taške užima pilnai apibrėžtą padėtį. Arti rodyklės galų yra magnetiniai poliai: šiaurinis ir pietinis. Linija šp vadinama magnetinės rodyklės ašimi.

Kiekviename Žemės paviršiaus taške magnetinės rodyklės ašies projekcija lygio paviršiuje vadinama taško magnetiniu meridianu.

Kadastriniai matavimai

Magnetiniu linijos bet kokiame jos taške azimutu vadinamas kampas, kurį sudaro šiaurinis magnetinio meridiano, einančio per tą tašką, galas su linija. Jis skaičiuojamas nuo meridiano laikrodžio rodyklės judėjimo kryptimi ir kinta 0-360°. Magnetinis azimutas žymimas. Yra tiesioginių ir atvirkštinių magnetinių azimutų.

Magnetinės rodyklės ašis nukrypsta nuo astronominio meridiano. Nuokrypio kampas vadinamas rodyklės deklinacija. Deklinacija vadinama rytine, jei šiaurinis rodyklės galas nukrypsta rytus nuo astronominio meridiano, ir vakarine, jei šiaurinis rodyklės galas nukrypsta į vakarus. Rytinė deklinacija yra teigiama, vakarinė — neigiama.

Magnetinio meridiano nuokrypį nuo astronominio sąlygoja įvairios priežastys. Svarbiausia yra tai, kad ašigaliai nesutampa su magnetiniais poliais.

About author

Author
magyyyla4423