AR GALIMA IŠTIRPDYTI LEDUS TIES PIETŲ AŠIGALIU?

AR GALIMA IŠTIRPDYTI LEDUS TIES PIETŲ AŠIGALIU?

Ledynų padengtas plotas užima daugiau kaip 15,5 milijono kvadratinių kilometrų. Iš jų daugiau kaip 13,5 milijono kvadratinių kilometrų dengia plotus, esančius aplink Pietų ašigalį Antarktidos žemyne, ir beveik 2 milijonai kvadratinių kilometrų plyti Šiaurės ašigalio rajone, tai yra Grenlandijoje ir kitose salose. Šiuose žemynuose vidutinis ledo sluoksnio storis siekia apie vieną kilometrą.

Jeigu ši ledo danga ištirptu, tai vandenynų ir jūrų vandens lygis pakiltų beveik ligi 30 metrų. Daug pakrančių žemumų ir uostamiesčių atsidurtų po vandeniu.

Tačiau ištirpdyti šią visą ledo masę neįmanoma. Mes neturime tokių milžiniškų šiluminės energijos šaltinių, o jeigu net ir turėtume, tai panaudotume geresniam tikslui.

KAS YRA MORENOS?

KAS YRA MORENOS?

Mes visi gyvename arba tarp morenų, arba arti jų, arba tiesiog ant jų. Jas pažinti labai lengva. Išplauta, suirusi morena susideda iš molio arba smėlio ir apvalių akmenų. Mums puikiai pažįstami šie gana dideli rieduliai, lauko akmenys kadaise vienintelė medžiaga gatvėms grįsti miestuose, o dabar— tikras vargas autotransportui, na ir keleiviams.

Jeigu jūs atsidursite Tatruose arba ežeringoje vietovėje, tai pamatysite morenas visu jų grožiu.

Štai viena jų iškilo prieš mus kaip natūrali užtvanka, einanti skersai kalnų srauto, ir sustabdė tekančius vandenis. Už „užtvankos“ atsirado nepaprastai gražus ežeras. Tai — Jūros akis Tatruose. čia jam atsirasti padėjo morenos, tai yra molio, smėlio ir didžiulių akmenų pylimas. Tačiau kokia jėga suvertė čia šią visą krūvą? Morenų pėdsakus rasite ir ant akmenų, ir ant stačių, statmenų slėnio šlaitų…

Kai jūs stovite vienos iš miškingų Mozūrų užežerio kalvų viršūnėje ir gėritės gražiais peizažais atsiminkite, kad jūs taip pat stovite ant morenų.

O jeigu jūs turite lakią vaizduotę, tai mintimis persikelkite kelias dešimtis tūkstančių metų atgal. Tada pamatysite, kad ir ta vietovė, kur jūs esate, ir tolimos šalys į šiaurę, kur dabar ošia Baltijos jūra ir kur dunkso Skandinavijos pusiasalis, yra panašūs į šitų dienų Grenlandiją arba Antarktidą. Juk tada jas buvo apklojusi balta kelių šimtų metrų storio ledo ir sniego danga. Ledynas, šliaužęs iš Skandinavijos pusiasalio, nušlavė iš ten akmenis, žvyrą, smėlį ir užžėrė jais beveik visą Lenkijos plotą. Ištirpęs maždaug prieš dešimtį penkiolika tūkstančių metų, jis paliko savo „atminimą“ morenas. Per paskutini pusmilijoni metų tai kartojosi ne vieną sykį.

Senųjų ledynų atvilktos morenos jau yra paplautos ir nebeturi kalvų pavidalo.

Žodis „morena“ yra kilęs iš prancūzų kalbos „moraines“. Prancūzų Šveicarijoje ligi šiol dar išliko ledynų, o priešais juos kaip tik ir guli šitokios akmenis, molio, žvyro ir smėlio krūvos; čia ir buvo jos taip gražiai pavadintos.

Šiltnamių gėlininkystėje didelis dėmesys yra kreipiamas į samanines durpes

Jau senokai šiltnamių gėlininkystėje didelis dėmesys yra kreipiamas į samanines durpes, ypač tose šalyse, kur netrūksta. Pavyzdžiui, Suomijoje nuo 1957 m. gvazdikai auginami samaninių durpių substrate ir gaunami rekordiniai žiedų derliai — 500 vnt/m2 per metus. Dabar toje šalyje net rožės auginamos samaninėse durpėse. Tarybų Sąjungoje samanines durpes, kaip substratą šiltnaminėms gėlėms auginti, pirmieji pradėjo naudoti latviai ir estai. Latvijos TSR Mokslų Akademijos Centriniame botanikos sode puikios frezijos išauga samaninėse durpėse.

Samaninės durpės formuojasi aukštapelkėse, kuriose maža maisto medžiagų. Jos rūgščios, turi daug organinių ir labai mažai mineralinių medžiagų. Vis dėlto tai labai geras mineralinių medžiagų absorbentas, galintis jų absorbuoti daug daugiau, negu paprasta sodo žemė.

Kuo augalai intensyviau auga, tuo šaknys daugiau eikvoja deguonies ir išskiria anglies dioksido. Todėl labai svarbu, kad dirva būtų poringa. Samaninių durpių poringumas 86-90% (kartais 95%). Prisisotinusių vandens samaninių durpių poringumas sumažėja iki 45-50%. Šie rodikliai taip pat labai palankūs augalams augti ir geresni, negu įvairių dirvožemių mišinių (Puustjarvi, 1974).

Samaninėse durpėse gausu celiuliozės ir hemiceliuliozės. Šias medžiagas skaidantys mikroorganizmai kartu fiksuoja oro azotą, todėl augalai neskursta net ir tada, kai papildomai šio elemento į durpes neįterpiama. Be to, samaninės durpės labai imlios vandeniui, ir jos azoto junginius sulaiko žymiai geriau, negu, pavyzdžiui, smėlio dirvos.

Samaninės durpės perspektyvios dar ir dėl to, kad nelabai užkrėstos įvairių ligų sukėlėjais, ir augalai ne taip serga. Prireikus substratą nesunku pakeisti, nes jis lengvas.

Ar tinka durpės šiltnaminėms gėlėms auginti, sprendžiama pagal jų susiskaidymo laipsnį, t. y. humuso (suirusios organinės medžiagos) procentą durpių masėje. Iki 20% durpių susiskaidymo laipsnis mažas, 20–40% — vidutinis, daugiau kaip 40% — didelis. Durpių susiskaidymą galima nustatyti, šlapias spaudžiant rankoje. Mažai susiskaidžiusių durpių išsisunkęs vanduo skaidrus, gelsvas, o jos tarp pirštų neprasispaudžia. Gerai matyti augalų liekanos. Vidutinio susiskaidymo durpės taip pat neprasispaudžia tarp pirštų, tačiau nuo jų delnai darosi nešvarūs, o vanduo būna šviesiai rudas. Tokiose durpėse sunku įžiūrėti augalų liekantį. Labai susiskaidžiusios durpės prasispaudžia pro pirštus, tepa rankas, skystis būna tamsiai rudas. Augalų liekanų visai nėra. Smulkiau durpės apibūdinamos 2 lentelėje (I. Bojarkina, 1975).

Šiltnaminėms gėlėms auginti tinka mažai susiskaidžiusios (daugiausia iki 25%) samaninės durpės. Kitas galima naudoti mišiniams su įvairiomis dirvos struktūrą gerinančiomis medžiagomis (smėliu, pjuvenomis, puvenomis, įvairiais kompostais).

Samaninės durpės rūgščios. Jų pH esti nuo 2,6 iki 3,4, o frezijos gerai auga tiktai tada, kai pH ) būna 5,0-6,5. Todėl labai svarbu durpes gerai neutralizuoti.

Japonijoje frezijų auginama mažiau, nei Olandijoje

Dabar vis ieškoma būdų, kaip sutrumpinti gumbasvogūnių laikymą 28-31 °C temperatūroje, kaip paspartinti frezijų auginimą bei gauti stabilesnį žiedų derlių tuo metu, kai jis labai priklauso nuo vasaros orų (karštą vasarą išauga mažai ir menkų žiedų).

Šiuo požiūriu verti dėmesio japonų mokslininkų darbai. J. Kavata (1973) nurodo, kad prieš sodinimą sausai palaikius gumbasvogūnius 10-13 °C temperatūroje, augalai nors ir greit auga, bet žydi labai ištęstai, žiedynkočiai būna trumpoki. To nebuvo gumbasvogūnius palaikius drėgnose pjuvenose 10°C temperatūroje. Tada per 5 savaites susiformavo naujų lapų ir žiedynų užuomazgos, todėl, pasodinus gumbasvogūnius, aplinkos temperatūra neturėjo lemiamos reikšmės nei augimo trukmei, nei žiedų derliui. Ši temperatūra pasirodė esanti palankesnė, negu 12,5°C, nes šaknys ir daigeliai auga ne taip greitai.

Jeigu gumbasvogūniai šaltai laikomi ilgiau kaip 5 savaites, tai žiedynkočiai užauga trumpi, žiedynuose būna mažai žiedų, tačiau nepasitaiko deformuotų.

Japonai seniai pastebėjo, kad narcizai pražysta gerokai anksčiau, jeigu svogūnai prieš sodinimą palaikomi dūmuose. Jie tyrinėjo ir kitas svogūnines gėles. Nustatė, kad dūmai pagreitina ir frezijų bei svogūninių vilkdalgių vystymąsi. Panašiai veikė acetileno, etileno, propileno, etano ir anglies dioksido dujos, tačiau dūmai buvo veiksmingesni. Frezijų gumbasvogūnius dūmuose laiko 3 dienas, per parą 1 m3 patalpos sudegindami 3 1 ryžių pelų. Prieš šią procedūrą gumbasvogūnius 28-30 °C temperatūroje pakanka palaikyti tik 5 savaites. Penkias savaites prieš sodinant gumbasvogūniai daiginami drėgnose pjuvenose 10°C temperatūroje. Tada augalai vystosi labai greitai ir žydi, praėjus 1,5-2 mėn. po sodinimo. Pas mus šis būdas dar neišbandytas.

Japonijoje frezijų auginama mažiau, kaip Olandijoje, tačiau jos čia labai populiarios ir kasmet jų plotai didinami. Japonai daug padarė, tobulindami frezijų auginimo ištisus metus programą. Kažkodėl autorius nenurodė, kokiose sąlygose gumbasvogūniai laikomi tuo metu, kuris paveiksle pažymėtas paprastu ištisiniu brūkšniu. Atrodo, kad tada jie būna nekontroliuojamose temperatūrose, pavyzdžiui, pervežami iš vienos vietos į kitą.

Olandai taip pat ieško būdų, kaip išauginti gausų ir pastovų žiedų derlių rudenį. 1970 m. Van Staavereno firma pradėjo realizuoti vadinamąsias Eliza ir Stave frezijas. Šių frezijų gumbasvogūniai sodinami jau sudaiginti, su išbrinkusia ir gyvybės požymius pradėjusia rodyti šaknų pradmenų zona. Naujų lapų ir žiedų pradmenys jau būna susiformavę, todėl augalai pasodinti greit vystosi ir žydi, praėjus 100 dienų. Dar anksčiau ši firma siūlė 3 savaites frezijas daiginti tamsioje patalpoje 13 °C temperatūroje, pasodinus gumbasvogūnius į plokštes, padarytas iš presuotų durpių ir lengvai kilnojamas iš vienos vietos į kitą. Alsmerio (Aalsmeer) gėlininkystės bandymų stotis siūlo 8-9 frezijų gumbasvogūnius sodinti į presuoto popieriaus 30 cm ilgio lovelius; 12 tokių lovelių sujungiami į vieną plokštę. Taip jas lengva perkelti iš vienos vietos į kitą. Patalpoje, kur temperatūra reguliuojama, plokštės gali būti laikomos iki 4 savaičių. Per tą laiką susiformuoja frezijų lapai ir pradeda formuotis žiedai. Po to jos sodinamos į pastovią vietą šiltnamyje arba lauke. Lauke rudenį šie plotai uždengiami šiltnamių (rollhauser).

Taigi kasmet frezijų auginimo būdai tobulinami ir šiuo atžvilgiu augintojų galimybės neišsemiamos, nes frezijų biologinė prigimtis labai plastiška.

Apšiltinti namai – geresne gyvenimo kokybė ir ekonominė nauda

Apšiltinti namai – geresne gyvenimo kokybė ir ekonominė nauda

Įvairios šiltinimo ir izoliacinės medžiagos mūsų namus ne tik padaro šiltus, sausus ir jaukius, tačiau iš esmės atnaujina fasadą ir net pakeičia architektūrą.

Tiems, kurie šį rudenį dar nepasirūpino šiluma, specialistai pataria tai padaryti pavasarį. Ir ne todėl, kad ima šalti orai, bet renovacijos išlaidos nemenkos – gali tekti mažumėlę pataupyti.

Šiltinami keliais būdais

Senos statybos namai, pasak UAB „Rockwool“ inžinieriaus konsultanto Andriaus Buskos, paprastai šiltinami dviem būdais – iš lauko ir iš vidaus. „Vienas iš būdų – prie sienos kalamos tvirtinimo plokštės ir paskui tinkuojamos, kitas būdas – įrengiamas medinis ar metalinis karkasas, kurio vidus šiltinamas, o apdailai naudojamos kokios nors plokštės ar lentelės“, – paprasčiausius metodus paaiškino A.Buska.

Pasak kai kurių namų šiltintojų, individualų senos statybos namą pigiausiai galima apšiltinti į tarpus tarp sienų įpurškiant polistireno putų. „Tai kainuos 4 kartus pigiau nei šiltinant iš lauko, – teigė „Aginės“ direktorius Gintautas Petreikis. – Be to, paliekant tuščią tarpą sienoje ir šildant iš lauko, nesustabdoma oro trauka ir namas netampa šiltesnis. Pavyzdžiui, galiu pasakyti, kad vidutinį standartinį 10 m ilgio ir tiek pat pločio namą, kurio plotas ne didesnis kaip 100 kv. metrų, šiltinti užpildant sienų oro tarpus putomis kainuoja 3500-4000 litų“. Visą namą šiltinant su visomis papildomomis išlaidomis, pasak G.Petreikio, vienas kubinis metras kainuoja 350 litų. Pasak pašnekovo, labai svarbu ne tik šiltinti sienas, tačiau ir pakeisti langus, šiltinti stogą. Pasak G.Petreikio, geriausia namus šiltinti rudenį – putos lėčiau džiūva ir yra stabilesnės. „Danijoje dirbama ir žiemą, – sakė G.Petreikis. – Sunkiau dirbti tik darbininkams, kai temperatūra tampa minusinė“.

Tačiau UAB „Alkesta“ gamybos padalinio vadovas Giedrius Raškauskas sako, jog purškimas į namo sienų tarpą – tik iš didelio vargo. „Tai laikinas sprendimas, kaip uždengti bulves, kad nesušaltų, – sakė G.Raškauskas. – Galima taip šiltinti sienas, tačiau nebūtina, nes fasadų šiltinimas duoda didesnį efektą. Be to, anksčiau vyravo visuotinė nuomonė, kad oro tarpas yra gerai, tai kam jį tada užpurkšti. Blogai, kai jis visas skylėtas, o kai šiltini fasadą, oras nejuda ir namas tampa šiltas“.

Reikės 20 tūkstančių litų

G.Raškauskas „Pastogei“ sakė, kad norintys kokybiškai šiltinti nuosavą namą kišenėje privalo turėti apie 20 tūkstančių litų. „Į šią sumą įskaičiuojamas ir mokestis už atliekamus darbus ir už medžiagas, – sakė pašnekovas. – Suma gali šiek tiek svyruoti priklausomai nuo namo sienų ploto“.

Paprastai Lietuvoje, kaip ir visoje Rytų Europoje, namų fasadai iš lauko šiltinami izoliacine medžiaga putų polistirenu arba akmens vata, paskui atliekama jų apdaila. „Šilumos taupymo atžvilgiu jos duoda panašų ekonominį efektą, – teigė G.Raškauskas, – tačiau akmens vata daugiau nei porą kartų brangesnė. Itin skaičiuojantys ir taupantys pinigus renkasi pigesnį produktą“.

Akmens vatos kubinis metras kainuoja apie 350 litų, o putų polistireno – apie 150 litų.

Šiltinant namą, pasak G.Raškausko, lauko temperatūra turi būti ne žemesnė kaip penki laipsniai šilumos. „Jei netaikyti specialių papildomų priemonių, tai žiema – netinkamas metas šiltinti namus. Šiuo metu namai šiltinami padarius specialų šiltnamį, uždengus namą plėvele“, – sakė pašnekovas.

Šiltinama vis daugiau namų

G.Raškausko teigimu, nuosavų namų Lietuvoje jau šiltinama daug, nes žmonės pajunta ir geresnę gyvenimo kokybę, ir ekonominę naudą, ir suteikia savo namui estetinį vaizdą. „Renovavus nuosavą namą galima būtų pasiekti tokį ekonominį efektą, kad per mėnesį vieno kvadratinio metro šildymas kainuotų vieną litą, – sakė pašnekovas. – Tą patį galima būtų pasiekti ir daugiaaukščiuose namuose“.

Specialistai rekomenduoja šiltinti ir daugiaaukščius namus, tačiau visi kaip vienas tvirtina, kad dažniausiai juose gyvenantys žmonės neturi tam lėšų ir sunkiai dėl to tarpusavyje sutaria.

Daugiabučių namų šiltinimas, G.Raškausko įsitikinimu, yra didžiausia problema. „Daugelis gyvenančiųjų daugiabučiuose yra sukūrę bendrijas, tačiau net nežino, nuo ko tai pradėti, – teigė pašnekovas. – Kol nėra valstybės sukurto mechanizmo, sunku ką nors padaryti. Vyriausybė žino šias problemas, tačiau neeskaluoja to klausimo, nes daugiabučių šiltinimui prireiktų labai daug lėšų. Vakarų valstybių vyriausybės dar septintajame dešimtmetyje skyrė didžiules investicijas ir per penketą metų išsprendė daugiabučių šiltinimo problemas. Lenkijoje ir dabar šiltinama labai daug daugiabučių, net stinga šiltinimo medžiagų“.

Šiltinama ir iš vidaus

G.Raškausko nuomone, šiltinti butą arba namą iš vidaus galima tik kai nėra kitos išeities. „Jei namo fasadas labai gražus, senovinis, šeimininkas nenori jo keisti, – sakė specialistas, – namą tenka šiltinti iš vidaus. Tačiau tai nėra pats geriausias sprendimas“.

A.Buskos teigimu, šiltinti butą iš vidaus reikėtų ne storesniu kaip 5 centimetrų pločio izoliacijos sluoksniu. „Naudojant storesnes izoliacines medžiagas specialistai rekomenduoja skaičiuoti bendrą sienos konstrukcijos drėgmės būseną, – sakė pašnekovas. – Be to, kuo storesnis šiltinimo sluoksnis, tuo mažesnė tampa patalpa“.

Uždrausti kavą — vadinasi, netekti nemažų pajamų

1683 m. rugpjūtį turkų. kariuomenė su didžiuoju viziriu Kara Mustafa apsiautė Vieną. Čia buvo kažkoks lenkų karininkas, ilgą laiką gyvenęs pas turkus ir mokąs turkų kalbą. Jam pavedė perduoti raštą hercogui Sarliui Loraniečiui, kuris vadovavo jungtinei lenkų ir vokiečių kunigaikščių kariuomenei. Georgijus Kolčinskis, taip vadino šį karininką, puikiai atliko pavedimą ir kelis kartus prasibrovė pro priešo kariuomenę. Jam buvo pažadėtas apdovanojimas būsimų trofėjų sąskaita, Vienos miesto garbės piliečio vardas ir dokumentas, suteikiantis teisę mieste imtis bet kokio verslo, kokį jis laiko pelningu sau.

Lenkai ir vokiečiai nugalėjo. Buvo paimta daug grobio. Be kito grobio, bavariškiesiems raiteliams Dunojaus saloje Leopoldštadte atiteko 500 maišų tamsių malonaus kvapo pupelių. Bet ką su jomis daryti, niekas nežinojo. Tiesa, būrio vadas kažkur buvo girdėjęs, kad tokiomis kavos pupelėmis turkai, esą, šerią kupranugarius. Kadangi kupranugarių Europoje gali matyti retai, jis įsakė maišus išmesti Dunojų. Tačiau vietiniai gyventojai tam pasipriešino ir įvyko susirėmimas. Tuo kritišku momentu scenoje pasirodo šaunusis Kolčinskis, kuris puikiai žino, ką reikia daryti su šitomis pupelėmis. Jam atsalsyti niekas negalėjo. Jis paima maišus su kava ir netrukus šalia Sv. Stefano bokšto atidaro kavinę.

Iš principo vieniečiams kava patiko, bet tai buvo turkiškas gėrimas, o atmintyje dar gyvas buvo turkų žvėriškumas ir todėl patriotiniai jausmai kava žavėtis neleido. Puiku, nutarė Kolčinskis, turkiška kava netinka, vadinasi, bus vienietiška kava. Trys šaukštai pieno ir truputis medaus filtruotoje kavoje — naujo gėrimo receptas. Vieniečiams kava patiko, o išradingas Kolčinskis pas kepėją Krapfą užsako pusmėnulio formos bandeles. Kartu su kava vieniečiai pradėjo naikinti neapkenčiamą pusmėnulį, kuris puikavosi turkų vėliavose, ir patriotiniai jausmai buvo visiškai patenkinti. XVII a. Vienoje atsidaro daugybė kavinių, o jų stilių perima kitos Europos sostinės.

Negalima sakyti, jog Europoje kava paplito be kliūčių. Kai kurie feodalai XVIII a. savo valdose bandė uždrausti atvirai arba slaptai gerti kavą. Tokį sprendimą priėmė, pavyzdžiui, vienas iš Vestfalijos kunigaikščių. Tačiau miestiečiai, atsiliepdami į draudimą, išnešė stalus ir kėdes į gatves ir gėrė jiems patikusį gėrimą. 1766 m. landgrafas Frydrichas Gesingskis išleido įsakymą, draudžiantį gerti kavą. Šis įsakymas galiojo 20 metų. Skundikas, pranešęs apie kavos mėgėją, gaudavo ketvirtadalį baudos.

Kavos plitimas erzino alaus ir elio prekiautojus. Ne be pagrindo kavoje jie įžvelgė pavojingą konkurentą. Prekybininkai pradėjo aršią kompaniją, siekdami uždrausti kavą. Turėjo jie ir sąjungininkų. Rytuose prieš kavą susivienijo musulmonų šventikai, o Europoje — krikščionių bažnyčia, bijanti, kad „turkiška kava“ atneš islamo poveikį. Kaip tik kava nebuvo vadinama — ir „juodu turkų krauju“, ir „suodžių sirupu“, ir kitais nemaloniais žodžiais. Tačiau Europoje kava nebuvo uždrausta. Priežastis buvo gana aiški. Kava buvo apmokestinama mokesčiais ir rinkliavomis, kurie papildė valdančiųjų turtą. Uždrausti kavą — vadinasi, netekti nemažų pajamų.

Fizinių asmenų finansavimas

Paskola įkeičiant nekilnojamąjį turtą (fiziniams asmenims)

Norite grąžinti turimą paskolą, įsigyti brangų turtą, kuris kainuoja daugiau nei įprastos vartojimo paskolos suma, kurią galite gauti, arba tiesiog sumokėti už paslaugas? Planuojate rekonstruoti ar remontuoti būstą, sodo namą, sutvarkyti aplinką, pirkti žemės sklypą, o galbūt turite kitų didesnių šeimos poreikių, tačiau Jums nepriimtina bankui pateikinėti sąskaitas faktūras, sąmatas ar darbų grafikus, nurodančius kaip ir kada bus atlikti darbai? Siūlome Jums pasinaudoti šia vartojimo paskola. Paskola įkeičiant nekilnojamąjį turtą – tai operatyviai suteikiama, didelė ir nebrangi paskola vartojimo poreikiams tenkinti. Tai pigesnis pinigų skolinimosi būdas palyginti su įprasta, bankuose teikiama vartojimo paskola.
Individualiai nustatoma paskolos suma priklausys nuo Jūsų turimo užstato. Paskolos terminas gali būti daug ilgesnis nei įprastos vartojimo paskolos. Be to, galėsite pasirinkti Jums priimtiniausią palūkanų mokėjimo būdą (linijinį arba anuitetinį).
Mes nekontroliuosime, kaip leidžiate paskolą. Turėste galimybę laisvai valdyti paskolos lėšas visą kreditavimo laikotarpį, pagal individualiai suderintas ir palankiausias Jums sąlygas.
Jums tereikia užpildyti paraiškos formą ir mes su Jumis susisieksime.

Paskola įkeičiant vertybinius popierius (fiziniams asmenims)

Turite nepadengtą paskolą? Paskolos refinansavimas – tai finansinis sprendimas, kuriuo gautumėte naują paskolą tam, kad sumokėtumėte pradinę savo jau turimą paskolą  ir tokiu būdu sutaupytumėte pakankamai lėšų dėl pasikeitusių paskolos mokėjimo įkainių ir sąlygų. Jei paskolos refinansavimas vykdomas gerai pasirinktu momentu, tai padeda sumažinti visą turimą paskolos kredito naštą, mėnesinius mokesčius. Refinansavimas įkeičiant vertybinius popierius- tai pinigų pasiskolinimas, kaip užsatatą perleidžiant vertybinius popierius (akcijas, obligacijas, Vyriausybės vertybinius popierius, investicinių fondų vienetus ir kt.) Įkeitus vertybinius popierius, jų nuosavybė mums nepereina, tačiau apribojamas disponavimas jais. Norint gauti paskolą įkeičiant vertybinius popierius, užtenka pasirašyti vertybinių popierių įkeitimo sutartį. Pinigai pervedami į Jūsų sąskaitą dar tą pačią dieną. Esant poreikiui, galite nutraukti sutartį anksčiau laiko. Tokiu atveju Jums reikės mokėti palūkanas tik už faktiškai praėjusį paskolos terminą. Be to, galite parduoti įkeistus vertybinius popierius ir taip padengti paskolos sumą, arba naudodamasis įkeitimo sandoriais galite padidinti savo investicijas į vertybinius popierius.

Paskola įkeičiant skolas (fiziniams asmenims)

Gal Jūs neturite oficialių pajamų arba „ne kokia“ Jūsų kreditinė istorija ir Jums atsisako skolinti kredito įstaigos? Turite skolos dokumentų (vekselių, čekių, skolos lakštų ar kt.)? Tokiu atveju Jūs galite pasinaudoti šiais finansiniais instrumentais paskolai gauti. Neatsižvelgiant į Jūsų pajamų dydį arba Jūsų „blogą“ kreditinę istoriją, mes Jums suteiksime paskolą, įvertinus Jūsų įkeičiamus skolos dokumentus ir  kreditas Jums bus suteiktas be jokių papildomų reikalavimų. Mūsų specialistai padės Jums sumažinti išlaidas ir sutaupyti daug laiko ieškant reikiamo finansavimo, o svarbiausia pateiks geriausią pasiūlymą, suderins palankiausias sąlygas rinkoje ir tai bus padaryta pačiais trumpiausiais terminais.

Šaltinis: https://insert.lt/kreditas-su-uzstatu/ ir https://lt.wikipedia.org/wiki/Kreditas

Geriausias pasirinkimas – roletai diena naktis

Roletų paklausa Lietuvoje yra milžiniška, bet remiantis ekonomikos dėsniu, jei nebūtų paklausos, neaugtų ir pasiūla, esamą padėti galima pateisinti. Naujausiais roletų gamintojų Roletailux.lt statistikos duomenimis, itin sparčiai populiarėja roletai diena naktis. Šis patogus ir gan nebrangus gaminys leidžia „nušauti kelis zuikius“.

Roletai diena naktis

Roletailux.lt, kuri užsiima roletų gamyba ne tik Vilniuje ir Klaipėdoje, bet įgyvendina užsakymus visoje Lietuvoje, turi pasiūlymų ir roletams diena naktis užsakovams. Tiesa, šios rūšies roletai turi ir savo kainą, kuria padidina arba sumažina tam tikri techniniai sprendimai. Kadangi diena ir naktis roletus privalu pripjauti pagal kiekvieno kliento lango matmenis, tai trunka šiek tiek ilgiau, nei gaminant kitos rūšies gaminį. Be to, roletai diena naktis kaina nustebins ne viena, kuris norės patogumo. Kadangi Roletailux.lt gali pasiūlyti tiek mechaninį, tiek automatizuotą roletų pakėlimą, tokie sprendimai kainą palikti nepakitusią arba ją pakelti šiek tiek aukščiau. Žinoma, automatinis roletų pakėlimas reikalauja tam tikro tikslumo, kas Roletailux.lt veda prie didelės atsakomybės. Norint išlaikyti aukščiausią kokybę, už roletus diena naktis su automatizuotu pakėlimo bei nuleidimo mechanizmu teks susimokėti. Bet net ir tokia investicija turi savo pliusų. Kaip žinia, diena ir naktis roletai yra kuriami tam, kad net ir dienos metu, užsakovas galėtų susikurti patalpose nakties būseną. Neretai, toks poreikis atsiranda darbo kambariuose, komercinėse patalpose ar prezentacinėse konferencijų salėse. Roletai diena ir naktis yra geriausias pagalbininkas tokių poreikių tenkinimui.

Kiek kainuoja diena naktis

Jau minėjome, kad roletų diena naktis kainą įtakoja automatinis jų pakėlimo ir nuleidimo bei reguliavimo mechanizmas. Kainą gali įtakoti ir užsakymo įgyvendinimo terminai. Jei užsakovas pageidaus, kad Roletailux.lt pagamintų roletus diena naktis kelių dienų bėgyje, suprantama, tokių roletų kaina kils. Jei užsakovas turės didelį užsakymą gaminiams, taip, bendra diena ir naktis roletų kaina kils. Tačiau perskaičiavus kiekvieno gaminio kainą atskirai, didelio užsakomo kaina vienam vienetui gali kristi iki 30 ar net 45 procentų. Todėl klientų sprendimas uždengti tik vienos patalpos langus ar visų turimų, taip pat gali įtakoti kaina. Tad, prieš priimdami svarbų sprendimą, pasverkite visas galimybes ir tik po to pateikite užsakymą.

Roletailux.lt gali pasigirti ilgamete roletų gamybos patirtimi. Tai, klientams suteikia ženkliai didesne garantijas, kad roletai diena naktis bus pagaminti išlaikant aukščiausią kokybę ir optimalią jų kainą.

Rinkitės mus, diena ar naktis – Roletailux.lt. Taip pat imta informacija iš wiki: https://lt.wikipedia.org/wiki/Roletai

Kava žmogui žinoma nuo neatmenamų laikų

Parduodamuose kavos mišiniuose dažniausiai yra cikorijos. Pagal valstybinius standartus į natūralią kavą galima primaišyti 20% cikorijos. Toks mišinys vadinamas „Natūrali kepinta kava su cikorija“.

Pramonė gamina nemažai kavos gėrimų, skirtų tiems, kurie natūralios kavos gerti negali. Lvovo kavos fabrike gaminama daugiau kaip dvidešimt pavadinimų įvairių mišinių, kuriuose nėra natūralios kavos, taigi ir kofeino.

Natūralią kavą pakeičiantys mišiniai sudaromi labai kruopščiai. Pirmiausia išanalizuojamos atskirų komponentų skoninės, maistinės ir aromatinės savybės. Vieni gėrimui suteikia skonį, kiti — kvapą, stiprumą ir kt. Panaudojami įvairiausi organinės kilmės produktai. Cikorijos, pienių šaknys, topinambų gumbai, turintys inulino; figos, morkos — jose daug cukraus; gilės, kaštonai, miežiai, avižos, salyklas — dėl krakmolo; sojos — baltymų; riešutai, vynuogių sėklos, abrikosų kauliukai — dėl riebalų. Rugiai, avižos, miežiai prisotina ekstraktą, kaštonai — sušvelnina skonį, riešutai suteikia stiprumo. Pavyzdžiui, Irako pietuose gaminamas gėrimas iš sugrūstų finiko kauliukų, pagal skoni labai primenantis kavą.

Kavos gėrimai gaminami įvairiems skoniams ir poreikiams. „Miežiniame“ arba „Sveikatoje“ nėra natūralios kavos — ją pakeičia cikorija. „Miežiniame“ yra 20% cikorijos ir 80% miežių, „Kubanėje“ — 16% cikorijos, 40 rugių, 30 miežių ir 15% avižų. „Sveikatoje“ geras miežių ir gilių derinys. Vaikams skirti „Pionierių“ ir „Vaikiškas“ gėrimai. jų sudėtį įeina kaovela (kakavos pupelių luobelės) ir riešutų miltai. Tokia kava turi šokolado prieskoni.

Iš gaminamo kavos gėrimų asortimento reikia pasirinkti tinkamiausią savo skoniui ir pasitarus su gydytoju. Tokį gėrimą paruošti nesudėtinga: milteliai suberiami į karštą vandeni ir virinami 2-3 minutes, paskui leidžiama tirščiams nusėsti ant dugno ir gėrimas išpilstomas į puodukus. Įprasta porcija — vienas šaukštelis stiklinei vandens.

Spaudoje buvo paskelbta originali naujovė, atsiradusi Italijoje — kavos kvapo aerozolinis purkštuvas. Jei dėl sveikatos negalima gerti natūralios kavos, galima pasitenkinti jos kvapu.

Kava žmogui žinoma nuo neatmenamų laikų. Tai liudija iki mūsų dienų išlikusios legendos ir pasakojimai. Galima išgirsti apie šeichą Omarą, gydytoją ir dvasininką, gyvenusi uoloje kaip atsiskyrėlį. Labai dažnai jam į akis krisdavo nepaprastai gražus, kerinčiai giedantis paukštis. Omaras bandė ji pagauti, bet vietoje paukščio rankose liko nuostabios gėlės ir puikūs vaisiai. Omaras juos panaudojo kaip prieskoni nuovirams, kuriais gydė ateinančius pas ji ligonius. Nuoviras turėjo gydomųjų savybių ir garsas apie tai pasklido po visą Arabiją. Omarą paskelbė šventuoju, o Mekoje jo garbei pastatė vienuolyną.

Dažnai galima išgirsti legendą apie piemenį, kuris atkreipė dėmesi nepaprastą aktyvumą ožkų, kurios maitinosi lapais ir vaisiais krūmų, augančių kalnų šlaituose. „Šokančių ožkų“ stebėjimus panaudojo vienuolyno vietininkas. Kavos vaisių ir lapų nuoviras padėdavo vienuoliams nežiovaujant ištverti ilgas naktines maldas.

Kava be kofeino

Maisto pramonė gamina vis naujos rūšies kavos produkciją

Maisto pramonė gamina vis naujos rūšies kavos produkciją. Pavyzdžiui, gaminama karamelės pavidalo koncentruota kava. Siūloma kavą gaminti pastos pavidalo stiklainiuose arba tūtelėse.

Tirpiosios kavos gamybos procesas gana sudėtingas. Stiprus antpilas, pagamintas iš geriausių rūšių natūralios kavos, kruopščiai filtruojamas, paskui išpurškiamas didelėse kamerose, pripildytose inertinių dujų. Skriedami ekstrakto lašeliai susitraukia, išdžiūva ir virsta šviesiai rudų miltelių granulėmis. Tai ir yra tirpioji kava.

Tokie milteliai lengvai tirpsta ir karštame, ir šaltame vandenyje, todėl šią kavą paruošti labai paprasta. Šaukštelis miltelių suberiamas puoduką, užpilama karštu vandeniu ir kava paruošta. Pagal pageidavimą įpilama pieno arba grietinėlės.

Žinoma, pagal skonį ir kvapą kava šiek tiek prastesnė negu pagaminta iš kokybiškų kavos pupelių. Šiuo atveju kalbama apie kava, pagamintą, prisilaikant visų būtinų reikalavimų. Tyrinėtojai įrodė, kad tirpiosios kavos kvapas dingsta ją gaminant ekstrakcijos ir džiovinimo metu. Apkepintos kavos kvapumas — 0,60, kavos ekstrakto — 0,43, o išdžiovintų miltelių — 0,32.

Pasakojama, jog net tirpiosios kavos išradėjas šveicarų chemikas Maksas Morgentaleris buvo gan skeptiškas šio gėrimo atžvilgiu. Galima tik stebėtis, kad ginčuose dėl tirpiosios kavos privalumų ir trūkumų argumentuojama tuo, kad neva tirpioji kava — tai 100 % švari kava. Esmė ta, kad tirpiųjų medžiagų optimali ekstrakcija iš kavos malinio turi sudaryti 19 % (ne daugiau ir ne mažiau), o tirpiąją kavą pereina beveik pusė.

Kiek besiginčytume, ilgainiui tirpiosios kavos kokybė gerėja, jos suvartojama vis daugiau. Pasinaudosime amerikiečių kavos biuro duomenimis. 1953 m. kiekvienam amerikiečiui, vyresniam negu 10 metų, tekdavo 2,57 puoduko kavos per dieną, iš jų 2,31 puoduko natūralių pupelių kavos, o 0,26 — tirpiosios kavos. 1972 m. tie patys skaičiai atrodė taip: iš viso — 2,35 puoduko, iš jų 1,67 natūralios, 0,68 — tirpiosios kavos.

Ar reikia priimti kategorišką sprendimą, pasmerkus visiems laikams tirpiąją kavą arba, atvirkščiai, pripažinus ją vieninteliu vertu gėrimu? Protingiau būtų suderinti vieną su kitu. Jei leidžia sąlygos ir laikas, geriau pratriūsti ilgiau ir pasigaminti natūralių kavos pupelių , o jei nėra nei laiko, nei sąlygų, ar verta visiškai atsisakyti kavos?

Tirpiosios kavos milteliuose išlieka skonis ir aromatas, visos pagrindinės natūralios kavos medžiagos. Gaminant tirpiąją kavą, kofeinas iš pradžių pereina ekstraktą, o paskui miltelių granules. Neginčytinas tokios kavos privalumas — nėra nuosėdų.

Būtina atsiminti, kad tirpioji kava labai higroskopiška. Pakliuvus drėgmei, milteliai sulimpa ir iš jų paruošta kava būna kur kas blogesnė. Gamyboje tai atsižvelgiama. Indeliai su kava uždaromi hermetiškai, dėl to juos galima laikyti ilga laiką. Jei indelis atidarytas, būtina pasirūpinti, kad milteliai nesuliptų. Šiuo atžvilgiu patogu vartoti kavą, išfasuotą pakelius iš aliuminio folijos, padengtos plastiku. Tokiame pakelyje yra 2,5 g miltelių — tiek, kiek reikia puodukui kavos paruošti.

Tirpiosios kavos gamyboje susidaro dideli kiekiai tirščių. Pavyzdžiui, Anglijoje kavos perdirbimo įmonėse gaunama iki 100 tūkst. tonų tirščių per metus. Po to, kai anglų chemikai nustatė, jog tuose tirščiuose yra 24 % riebalų ir 10 % baltymų, buvo pasiūlyta gaminti iš jų didelio maistingumo išspaudas gyvuliams. Kai kuriais atvejais kavos tirščiai gali būti naudingi ir namų sąlygomis. Jais gerai nušveičiami puodai, išplaunami aliejaus buteliai. Be to, kavos tirščiai tamsios odos gaminiams suteikia blizgesį.

Drėgni tirščiai suvyniojami vilnonį arba flanelinį skudurėlį ir šiuo tamponiuku valomas odos paviršius.