Vas 1, 2016
129 Views
Komentavimas išjungtas įraše Ji nebuvo tikra, bet pasirodė, kad balse pasigirdo nauja gaida

Ji nebuvo tikra, bet pasirodė, kad balse pasigirdo nauja gaida

Written by

Ji nebuvo tikra, bet pasirodė, kad balse pasigirdo nauja gaida. Ji pasisuko ir pasižiūrėjo į jį. Per plaukus sunku buvo įžiūrėti, ar veido išraiška pasikeitė.

Svarbu buvo lūpos. Kaip ir visados, ji norėjo jas aiškiai matyti. Akys niekados nieko neatspindėdavo, nebent įtūžį.

– Žinoma, tęsė jis, jei vis dėlto lėktuvas skris, tada pritariu: gali būti tikra, kad pavėlavai. Negi negali susitaikyti su ta mintim?

Ji nusisuko ir žiūrėjo per langą į rūką. Kuo toliau jie važiavo, tuo labiau jis tūštėjo. Dabar ji tegalėjo įžiūrėti kelio pakraštį ir už jo -— siaurą žolės juostą.. Moteris žinojo, kad vyras tebežiūri į ją. Ponia Foster vėl pažvelgė į jį ir su siaubu pastebėjo, kad jis įdėmiai „stebi kairiosios jos akies kraštelį, kuriame — jautė — trūkčiojo raumuo.

– Na, kaip? — paklausė jis.
– Kas — na, kaip?

Pavėlavai, būk tikra, jeigu jis skrenda. Per šitą purvą negalime greitai važiuoti.

Daugiau jis nieko nebesakė. Automobilis šliaužte šliaužė. Vairuotojas nukreipė geltonas lempas į kelio pakraštį, kad neišklystų iš kelio. Prieš juos
iš rūko išnirdavo kitos šviesos — tai baltos, tai geltonos, o viena, ypač ryški,
visa laika sekė paskui juos.

Staiga automobilis sustojo.

– Naštai! — sušuko ponas Fosteris.
– Įklimpome. Taip ir žinojau.
– Ne, sere, — tarė pasisukdamas vairuotojas. — Atvažiavome. Tai oro uostas.

Netarusi nė žodžio ponia Foster įšoko iš automobilio ir nuskubėjo per pagrindinį įėjimai pastatą. Viduje buvo aibė žmonių, daugiausia „ nusiminusių keleivių, lūkuriuoja ančių prie bilietų kasų. Prasibrovusi pro juos ji užkalbino tarnautoja.

-Taip, pasakė jis. Jūsų reisas laikinai atidėtas. Bet prašom neišeiti. Pragiedrėti gali kiekviena akimirką.

Ji grįžo atgal ir pasakė tebesėdinčiam automobilyje vyrui paskutinę naujiena.

– Bet tu nelauk. Nėra prasmės.
– Aš ir nelauksiu, — atsakė jis.

– Juo labiau kad vairuotojas gali mane nuvežti atgal. Ar ne taip?
– Manau, kad taip, atsakė tasai.
– Ar bagažą jau išnešei?
– Taip, sere.
– Sudie, brangusis, pasakė ponia Foster ir pasilenkusi per langą pakštelėjo į šiurkščius žilus skruosto plaukus.

– Sudie, — atsakė jis. — Laimingos kelionės.

Article Tags:
· · · ·
Article Categories:
Įdomybės

Comments are closed.