Spa 22, 2023
30 Views
Komentavimas išjungtas įraše Principinė kipregelio schema

Principinė kipregelio schema

Written by

Principinė kipregelio schema. Kipregelį pradėta naudoti XIX a. pradžioje vietoj liniuotės su dioptrais. Prietaiso pavadinimas kilęs iš vokiečių kalbos žodžio leippen sukti ir prancūzų kalbos žodžio regle liniuotė. vertikaliojo skritulio yra gulsčiukas kompensatorius. Kitas gulsčiukas vizavimo ašiai nustatyti horizontaliai.

Kipregeliu galima fiksuoti vietovės kryptį ir nubrėžti ją plane, išmatuoti atstumą iki taško, aukščių skirtumą bei altitudė. Kipregelį sudaro metalinė liniuotė 7, kurios viduryje įtaisyta kolonėlė 5, laikanti vertikalų jį skritulį 2 ir žiūroną . Nomograminių kipregelių limbuose nubraižytos ir nomogramos. Limbe atskaičiuojama brūkšniniu mikroskopu. Prie arba optinis mechaninis yra prie žiūrono. Jis skiriamas vertikaliai. Trečias gulsčiukas pritvirtintas prie liniuotės. Juo gulsčiuojama menzulos lenta.

Kreivės matomos vertikaliojo limbo padalų diapazone, vertikaliajam skrituliui esant žiūrono kairėje (SK padėtyje). Pagal galima atskaičiuoti horizontalųjį nomogramos kreives matuoklėje atstumą ir aukščių skirtumą. Matavimo metodika panaši kaip ir dirbant su nomograminiais tacheometrais.

Vertikalusis limbas sužymėtas teigiamomis ir neigiamomis laipsnių padalomis. Mažiausia limbo padala. Limbe atskaičiuojama pagal vertikalųjį žiūrono siūlelį tikslumu. Vertikaliojo skritulio Nulio vietos reikšmė turi būti ne didesnė kaip. Reguliuojama gulsčiuko sraigteliais.

Žiūrone gaunamas tiesioginis, 25 kartus padidintas vaizdas. Okuliaras yra su dioptriniu žiedu, laužiančiu spindulius kampu. Prie žiūrono pritvirtintas cilindrinis reversinis padalos vertės gulsčiukas su padalomis abiejose ampulės pusėse. Esant tokiam gulsčiukui, žiūrono vizavimo ašį galima nustatyti horizontaliai abiejose prietaiso padėtyse SK ir SD. Vizavimo ašis eina per vertikaliojo siulelio susikirtimo su pradine kreive tašką. Šiuo tašku vizuojama. Liniuotės gulsčiuko padalos vertė.

Komplektui priklauso dvi 2 m ilgio matuoklės. Prie kiekvienos matuoklės varžtais dar pritvirtinama papildoma ilgio matuoklės dalis. Todėl matuoklės ilgį galima keisti.

Kipregėlio KH tikslumas apibūdinamas tokiais nominaliais duomenimis: 100 m atstumo matavimo vidutinė kvadratinė paklaida ms::20 cm aukščių skirtumų nustatymo 100 m atstume Vidutinės kvadratinės paklaidos, priklausančios nuo naudojamų kreivių koeficientų, atitinkamai sudaro: Vertikaliojo kampo matavimo vienu ruoztu Vidutine kvadratine
paklaida yra 30—60”.

Tai senesnės konstrukcijos nomograminis kipregelis gavęs kipregelio automato pavadinimą. Šiuo metu nebegaminamas, tačiau dar vis naudojamas. Savo tikslumu jis analogiškas kipregeliui KH. Pagrindinis skirtumas tas, kad nomograma ir limbo padalos nubraižytos nepermatomoje pasidabruotoje T formos plokštelėje. Plokštelė yra limbo plokštumoje. Ji uždengia dalį žiūrono matymo lauko ir tai yra neigiama šio kipregelio savybe. plokštelės briauna atstoja vertikalųjį siūlelį. Per šios briaunos ir pradinės kreivės sankirtą eina žiūrono vizavimo ašis.

Limbo padalos matomos viršutinėje plokštelės dalyje. Nulio vietos atskaita artima. Pro žiūroną matomas apverstas, 30 kartų padidintas vaizdas. Žiūrono vizavymo laukė plokštelės dešinėje matomi trumpi siūlinio toliamačio siūleliai.

Kipregelių tikrinimas ir reguliavimas. Gautas kipregelis rūpestingai apžiūrimas, išbandomi veržinio ir mikrometrimai sraigtai, patikrinama žiūrono ir nomogramos vaizdo. kokybe, Siaurosios liniuotės lygiagretumas pagrindinei liniuotei ir t.t Paskui tikrinama prietaiso techninė būklė (eksploataciniai patikrinimai) ir nustatomi metrologiniai parametrai. Technine būkle tikrinama periodiškai, o metrologiniai tyrimai daromi gavus naują prietaisą ir vieną kartą per metus —— jį eksploatuojant.

Article Categories:
Matavimai

Comments are closed.