Lap 6, 2022
156 Views
Komentavimas išjungtas įraše Išmokykite gerai skirti spalvas

Išmokykite gerai skirti spalvas

Written by

Šešerių septynerių metų vaikai dėl jų centrinės nervų sistemos ypatybių gali aktyviai užsiiminėti 20-25 min. Paskui jų dėmesys greitai atbunka, susidomėjimas užsiėmimu mažėja. Todėl 25-30 min. pamokėlėms geriausias laikas rytinės valandos arba po dienos miego. Šių pamokėlių metu lavinkite kalbą.

Mokykite nesudėtingų trumpų skambių eilėraščių, kalbėkite literatūrine kalba. Vaikas turi aiškiai tarti žodžius ir garsus, rišliai dėstyti savo mintis, išmokti raides a, u, u, m, I, n, š, o, r, ž, s, i, skirti garsus ir juos jungti skiemenis. Kai jis netaisyklingai pasako vienus ar kitus skiemenis bei žodžius, paprašykite vaiko pakartoti, kantriai ir ramiai taisykite klaidas.

Išmokykite vaiką skaičiuoti iki 20, spręsti nesudėtingus matematikos uždavinius. Tegul lygina daiktus (didesnis-mažesnis, ilgesnis-trumpesnis, platesnis-siauresnis ir t. t.), išmoksta nusakyti daikto padėtį erdvėje kitų daiktų atžvilgiu (toliau, arčiau, priekyje, viduryje, dešinėje pusėje, kairėje pusėje, viršuje, apačioje), pažinti 1, 2, 3, 5, 10 kapeikų monetas.

Išmokykite gerai skirti spalvas (raudona, žalia, geltona ir t. t.). Vaikui ne tik duokite užduotį, bet ir paaiškinkite, kaip ją atlikti, o paskui patikrinkite. Reikalaukite, kad kiekvieną užduotį atliktų iki galo ir tik po to vertinkite jo darbą. Tai vaiką ne tik sudomina, bet jis įgyja pasitikėjimą savo jėgomis.

Po pamokėlės išmokykite vaiką susitvarkyti darbo vietą. Pats į skirtą vietą turi pasidėti pieštuką, sąsiuvinius, albumus, knygas ir kitas priemones, kuriomis naudojosi užsiėmimo metu.

Ugdykite kolektyviškumo jausmą. Vaikas turi turėti draugų, su kuriais galėtų žaisti, žiūrėti paveiksliukus, lipdyti ir t. t. Tada jis įpras skaitytis su draugų nuomone ir autoritetu.

Prieš eidamas į mokyklą, vaikas turi taisyklingai kalbėti, aiškiai tarti žodžius, mokėti ramiai sėdėti, dėmesingai klausyti ir suprasti mokytojo kalbą, noriai pildyti vyresniųjų pavedimus ir kt. Be to, jis turi būti mandagus ir neįsiterpti į vyresniųjų pokalbį.

Vaikui svarbu turėti elementarių higienos įgūdžių, mokėti savarankiškai nusiprausti, susišukuoti, valytis dantis, apsirengti, nusirengti, plautis rankas prieš valgį ir po valgio, tinkamai elgtis tualete ir t. t.

Išmokykite vaiką taisyklingai sėdėti. Jis turi sėdėti tiesiai, abiem alkūnėmis remtis į stalo paviršių. Galva turi būti truputį palenkta, kojos sulenktos per kelius stačiu ar kiek buku kampu, visu padu remtis į grindis ar specialiai padarytą atramą.

Kėdė turi būti su atlošu, kuris siekty menčių kampus ar aukščiau, sėdynės gylis – lygus 2/3 šlaunų ilgio, kad nespaustų pakinklių. Kėdė po stalo kraštu turi palįsti 2-3 cm, kad stalas nespaustų krūtinės ir vaikas galėtų laisvai kvėpuoti. Jeigu vaikas žemesnis negu 130 cm, tai stalo aukštis turi būti 54, o kėdės – 32 cm, jei aukštesnis negu 131 cm,- atitinkamai 60 ir 36 cm.

Article Categories:
Sveikata

Comments are closed.